Nissan อัลเมร่า

รีไฟแนนซ์นิสสันอัลเมร่า Nissan Almera

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20-60 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ กำลังผ่อนอยู่ยังผ่อนไม่หมดก็ได้ แต่ผู้ครอบครองตามที่ระบุในเล่มหรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ หรือ เปลี่ยนสัญญาชื่อผู้เช่าซื้อก็ได้
 • วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 100,000 บาทขึ้นไป (หลังหักค่าใช้จ่าย)
 • รับรีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ยกเว้น Chevrolet
 • ลูกค้าต้องต่อภาษีป้ายทะเบียนแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • บัตรประชาชนตัวจริง* พร้อมสำเนา 3 ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 3 ชุด
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน , เอกสารรายได้อื่นๆ กรณีทำธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ฟรีแลนซ์ (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินให้กับลูกค้าสำเนา 1 ชุด เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ได้ทุกธนาคาร
 • หากต่อประกันภัยแล้วให้นำหลักฐานการต่อประกันภัย
 • หากต่อภาษีแล้วให้นำหลักฐานต่อภาษีมาด้วย (ใบเสร็จ หรือสำเนาภาษี 1 ชุด)
 • ใบขับขี่* พร้อมสำเนา 1 ชุด

*ต้องไม่หมดอายุ

รีไฟแนนซ์หมายถึงอะไร?

รีไฟแนนซ์ (Refinance) หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน (รถยนต์) เจ้ารถรถจะปลอดภาระแล้วหรือผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์สถาบันการเงินอยู่ก็ได้โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น รีไฟแนนซ์ในกรณีที่เราผ่อนบ้าน คอนโด หรือรถไม่ไหว หมุนเงินไม่ทัน หนี้ก้อนเดิมที่ต้องจ่ายงวดต่อเดือนสูง เป้าหมายของการรีไฟแนนซ์ ก็อย่างเช่น เราจะได้เงินที่เราผ่อนไปแล้วนำกลับมาเป็นเงินก้อนอีกครั้ง หรือค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดน้อยลง หรือระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก้อนนี้

ขอบพระคุณข้อมูล www.krungsri.com

โปรดระบุ
เว่นว่างได้ครับ *ขนาดรูปไม่เกิน 3 MB
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
เว้นว่างได้ครับ
1-5 ดาว โดย 5 ดาวคือคะแนนสูงสุด เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณครับ ( ไม่ระบุก็ได้ครับ )

ปิงปองสวัสดีครับ แอดมินดูแล นายเกริกชัย คำแน่น เพียงผู้เดียว บริการรับจัดไฟแนนซ์รถเก่า บริการรีไฟแนนซ์ทั่วประเทศเซ็นเอกสารฟรีถึงบ้าน อยากพึ่งส่งเอกสารให้ใครถ้ายังไม่ได้คุยกับปิงปองนะครับ บริการดีน่าเชื่อถือตรงไปตรงมาก